ZASTOSOWANIE:

 • Procesy fuzji i przejęć
 • Restrukturyzacja finansowa i operacyjna
 • Pozyskiwanie finansowania
 • Refinansowanie

 

 • Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)
 • Emisja obligacji
 • Pozyskiwanie inwestora / kapitału
 • Procesy upadłościowe
 • Procesy integracji post transakcyjnej
 • Prace badawcze,
 • Wynalazki, licencje, patenty
 • Projekty nieruchomościowe

 

UPLOAD PLIKÓW POPRZEZ DRAG & DROP
Dodawaj swoje pliki i foldery przy użyciu funkcji Drag & Drop bezpośrednio ze swojego pulpitu bez potrzeby instalacji dodatkowych pluginów.

OSZCZĘDZAJ CZAS DZIĘKI BEZPOŚREDNIEMU UPLOADOWI PLIKÓW
Wrzucaj pliki bezpośrednio do swojego pokoju danych bez limitu wielkości czy ilości plików.

UPLOADUJ PLIKI W KAŻDYM FORMACIE
Możesz wrzucać pliki w każdym z ponad 25 obsługiwanych formatów. Nie musisz konwertować plików przed wysłaniem. Pliki są konwertowane do zabezpieczonego formatu PDF, który może być przeglądany w każdej przeglądarce internetowej, więc nie potrzebujesz dodatkowego oprogramowania.

INTEGRACJA Z WINDOWS EXPLORER
Aplikacja iDealBox Sync automatyzuje dodawanie i ściąganie plików. Synchronizuje zawartość twojego pulpitu poprzez udostępnianie folderów do twojego pokoju danych. Aplikacja łączy również pokój danych z systemami ECM (Enterprise Content Management).

AUTOMATYCZNE INDEKSOWANIE
Tysiące dokumentów i folderów jest automatycznie numerowane bezpośrednio po dodaniu pliku do twojego pokoju danych, a także po przeniesieniu go pomiędzy folderami. Nie ma potrzebny tworzenia czy uaktualniania indeksu plików manualnie.

WYSZUKIWANIE PEŁNOTEKSTOWE
Szybkie wyszukiwanie plików poprzez słowa kluczowe i filtry. Dzięki OCR (Optical Character Recognition) system wyszukuje treść bądź nazwę w każdym dokumencie twojego pokoju danych.

ŁATWO ZARZĄDZALNE PLIKI I FOLDERY
W prosty sposób dodawaj, usuwaj, łącz, przenoś, przeglądaj, ściągaj, przywracaj, zmieniaj nazwy plików i folderów. Łącz zawartość wielu plików w jeden plik PDF.

WIDOK SIATKI
Dla dokumentów wrażliwych oferujemy możliwość użycia widoku siatki. Ta unikalna cecha pozwala użytkownikowi zobaczyć tylko fragment czytanego tekstu przy użyciu ruchomego czytnika o prostokątnym albo okrągłym kształcie, podczas gdy reszta dokumentu jest maskowana ruchomym widokiem przypominającym siatkę. Funkcja ta pomaga zapobiegać atakom polegającym na robieniu zdjęć dokumentów lub przeglądaniu ich przez osoby nieuprawnione.

ZDALNA KONTROLNA PLIKÓW
Szyfrowanie dokumentów pozwala na nadawanie lub zabieranie uprawnienia przeglądania pliku nawet po jego ściągnięciu.

DYNAMICZNE ZANKI WODNE
Znaki wodne są widoczne na dokumentach przeglądanych w aplikacji, ściągniętych na pulpit, jak i wydrukowanych.

SKANOWANIE ANTYWIRUSOWE
Pięć programów antywirusowych nieprzerwanie monitoruje spójność twoich danych. Dokumenty zawierające wirusy lub uszkodzone pliki nie mogą być dodane do pokoju danych.

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA
iDealBox posiada szczegółową politykę dostępu do każdego dokumentu i foleru w pokoju danych. Posiadamy osiem poziomów dostępu do dokumentów: dodawanie dokumentu, przeglądanie, widok siatki, pobieranie oryginału dokumentu, pobieranie dokumentu w formacie PDF, pobieranie zaszyfrowanego pliku PDF, drukowanie.

BEZPIECZNY VIEWER ARKUSZY EXCEL
iDealBox oferuje możliwość bezpiecznego przeglądania i analizy arkuszy Excel w trybie online. Viewer arkuszy Excel pozwala na ściąganie, nakładanie znaków wodnych i przeglądanie dokumentów w każdej przeglądarce w oryginalnym zabezpieczonym formacie Excel.

BEZ DOATKOWEGO OPROGRAMOWANIA
Przeglądaj zabezpieczone dokumenty w ich oryginalnym formacie bez instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

POJEDYNCZE LOGOWANIE
Pojedyncze logowanie przy użyciu loginu i hasła do wszystkich projektów bez potrzeby przelogowywania się w celu przeglądania wielu projektów.

MOBILNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Przeglądaj swój wirtualny pokój danych w zoptymalizowanej aplikacji mobilnej.

WIELOJĘZYCZNOŚĆ
Korzystaj z iDealBox w 9 językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, rosyjskim, tureckim, chińskim oraz japońskim.

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTÓW W FOLDERACH
Korzystaj z funkcjonalności przeglądania oddzielnych dokumentów w ramach jednego folderu bez potrzeby przełączania się pomiędzy dokumentami.

APLIKACJE IOS ORAZ ANDROID
Twój wirtualny pokój dostępny jest w aplikacjach mobilnych na iOS ora Android.

KONTROLA DOSTĘPU
Konfiguruj ustawienia bezpieczeństwa w zakresie siły hasła czy czasu trwania sesji użytkownika. Ustaw datę wygaśnięcia dostępu do swoich plików.

OGRANICZENIE DOSTĘPU DLA IP
Ogranicz dostęp do pokoju danych dla określonych adresów IP na określony przez ciebie czas.

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW
Zarządzaj uprawnieniami użytkowników z zakresu: dodawania dokumentu, przeglądania, widoku siatki, pobierania oryginału dokumentu, pobierania dokumentu w formacie PDF, pobierania zaszyfrowanego pliku PDF, drukowania. Możesz również na bieżąco zmieniać rolę użytkownika w projekcie.

Z PERSPEKTYWY UŻYTKOWNIKA
Upewnij się, że dany użytkownik widzi tylko te dokumenty, które powinien widzieć – przeglądaj uprawnienia do dokumentów z perspektywy danego użytkownika.

DWUETAPOWA WERYFIKACJA
Dwuetapowa weryfikacja użytkownika wymaga hasła oraz kodu SMS wysłanego na urządzenie mobilne użytkownika.

ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI MOBILNYMI
Nadawaj i kontroluj dostęp do zaszyfrowanych dokumentów użytkownikom korzystającym z urządzeń mobilnych.

ZAPRASZANIE UŻYTKOWNIKÓW
Zapraszaj do wirtualnego pokoju danych użytkowników wielu użytkowników jednocześnie nadając im uprawnienia w zakresie: dostępu do dokumentów, opcji logowania się, sekcji Q&A, czy częstotliwości otrzymywania powiadomień.

USTAW SZCZEGOŁÓWE POZIOMY DOSTĘPU
Ustawiaj różne poziomy dostępu dla różnych użytkowników w celu umożliwienia przejrzystej obserwacji zapisów audytu i zwiększenia integralności danych.

USTAW DOSTĘP DO PRZEGLĄDANIA PLIKÓW EXCEL
Wybierz jedno z trzech specjalnych uprawnień do przeglądania plików Excel. Możesz przeglądać arkusze Excel z opcjami: przeglądania formuł, niewidoczności formuł, edycji, czy całej zwartości arkusza. Zmiany nie są wprowadzane na oryginalnych plikach i są widoczne wyłącznie dla autoryzowanych do tego użytkowników.

PROSTE ZARZĄDZANIE GRUPĄ
Zarządzaj setkami użytkowników dzieląc ich na grupy z różnorakimi poziomami dostępu do funkcjonalności twojego pokoju danych. W celu uproszczenia procesu tworzenia grup oferujemy cztery predefiniowane role takie jak: Administrator Główny, Administrator Ograniczony, Współpracownicy, Użytkownicy indywidualni, wraz gotowymi zestawami uprawnień.

NOTYFIKACJE
Wysyłaj powiadomienia e-mail o dodanych lub usuniętych dokumentach i ustaw częstotliwość ich otrzymywania.

DOSTĘP DO PEŁNEGO AUDYTU
Utrzymuj wewnętrzną zgodność posiadając dostęp do audytu, który ukazuje każdą akcję wykonaną w pokoju danych. Wybierz PDF, Excel lub wersję drukowalną swoich raportów aby wykorzystać je na swoich spotkaniach i prezentacjach.

OBSERWUJ AKTYWNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Zbadaj działanie każdego użytkownika, łącznie z tym, czego szukali w pokoju danych. Śledź kto i kiedy przeglądał dokumenty, drukował je, czy pobierał. Każdy szczegół jest śledzony – możesz nawet zobaczyć, jak długo użytkownik przeglądał każdą stronę dokumentu.

RAPORTY GRAFICZNE
Przeglądaj to co dzieje się z zawartością twoich danych. Raporty graficzne pokazują, które grupy użytkowników są najbardziej aktywne i jakie sekcje danych są najbardziej interesujące. Daje to przewagę podczas podejmowania decyzji.

GROUP OVERVIEW REPORTS
Uzyskaj informacje o aktywności grupowej w twoim pokoju danych: sprawdź liczbę zaproszonych użytkowników, liczbę zalogowanych użytkowników, liczbę dokumentów z otwartym dostępem, liczbę pytań z Q & A.

OSTATNIO ZADANE PYTANIA (FAQ)
Przygotuj listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dla użytkowników, do których się odnoszą. Aby wykorzystać najistotniejsze informacje dotyczące projektu, przygotuj sekcję często zadawanych pytań z wyprzedzeniem. Wykorzystaj tę sekcję jako zabezpieczony zasób, który zawiera wszystkie kluczowe informacje dotyczące danej transakcji.

FORUM
Forum to miejsce do wymiany informacji z możliwością nadania szczegółowych uprawnień dostępu dla każdego użytkownika z osobna. Użytkownicy w zależności od uprawnień mogą uzyskać dostęp do różnych wątków, tworzyć własne dyskusje i publikować odpowiedzi.

PRZYPISYWANIE EKSPERTÓW
Podczas przesłania pytania użytkownik może zdecydować, do którego obszaru wiedzy specjalistycznej się odnosi: finansowego, prawnego, podatkowego, intelektualnego lub marketingowego. Administratorzy mogą przydzielać pytania ekspertom zajmującym się danym tematem. Pomaga to przyspieszyć proces due diligence i utrzymać komunikację w platformie VDR.

SZCZEGÓŁOWY DOSTĘP DO WĄTKÓW
Kontroluj dostęp do poufnych dyskusji, zapewniając szczegółowy dostęp do wątków i załączników. Administratorzy pokoju danych mogą nadawać kilka rodzajów dostępu w Q&A dla każdego użytkownika. Każda grupa oferentów może wybrać swojego moderatora, który będzie przekazywał istotne pytania administratorowi.

STATUS PYTANIA
Każde pytanie otrzymuje swój status automatycznie lub ręcznie. Pomaga to śledzić stan pytania i efektywniej wykorzystywać czas administratorów i ekspertów.

PEŁNE RAPORTY Q&A
Wykorzystuj pełne raporty Q&A np. w kwestii prawniczych. Eksportuj cały zasób Q&A w formacie arkusza kalkulacyjnego.

VALUABLE EDUCATIONAL TOOL
Po zakończeniu projektu treści z Forum oraz z sekcji FAQ można pobrać i wykorzystać w przyszłości w celach edukacyjnych i szkoleniowych, np. w edukowaniu nowych pracowników.

INTUICYJNY INTERFEJS
Interfejs jest podobny do popularnych aplikacji poczty elektronicznej, dzięki czemu jest łatwy do nauczenia. Wykorzystaj znane funkcje poczty e-mail, takie jak opcja kopiowania węgla i niewidomych oraz opcja przesyłania dalej. Dzięki możliwości dołączania dokumentów czy udostępniania zawartości z twojego pokoju danych usprawniany jest proces wymiany informacji.

ZWIĘKSZONA PRĘDKOŚĆ
Odległe geograficznie centra danych zwiększają prędkość transferu danych do 200 mBps. Optymalizuje to prędkość przesyłania i pobierania danych dziesięciokrotnie.

DOSTĘPNOŚĆ NA POZIOMIE 99,95%
Infrastruktura zapewnia bardzo wydajne i bezpieczne środowisko, które gwarantuje dostępność na poziomie 99,95%.

BRAK OKIEN UTRZYMANIOWYCH
Tysiące firm na całym świecie polega na iDealBox, aby uzyskać dostęp do najważniejszych dokumentów biznesowych. Zaprojektowaliśmy nasz VDR w taki sposób, aby nigdy nie został wyłączony w celach konserwacyjnych.

PERSONALIZUJ SWÓJ POKÓJ DANYCH
Dodaj logo swojej firmy, dostosuj kolory kompozycji i e-mail z zaproszeniem.

EDYTOWALNE ZNAKI WODNE
Można skonfigurować sposób wyświetlania znaków wodnych: podczas przeglądania, pobierania lub drukowania.

AUTOMATYCZNE TŁUMACZENIE
Możesz korzystać z automatycznego tłumaczenia indeksu twojego pokoju danych w 90 językach.

DEFINIUJ WARUNKI DOSTĘPU
Określ własne warunki korzystania z serwisu, NDA i politykę prywatności. Zdefiniuj, jak często użytkownicy muszą zaakceptować warunki użytkowania – wyłącznie podczas pierwszego logowania albo podczas każdego logowania.

PERSONALIZUJ SWÓJ DOKUMENT
Dostosuj swój nagłówek, stopkę, wielkość czcionki czy kolory dokumentu. Zmiany te będą widoczne w pobranych oraz wydrukowanych plikach PDF.

CERTYFIKAT ISO 27001
International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013 jest międzynarodowym standardem bezpieczeństwa wykorzystywanym do badania zabezpieczeń wrażliwych danych. Proces certyfikacji obejmuje: politykę bezpieczeństwa organizacji, bezpieczeństwo personelu, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, systemy i bezpieczeństwo sieci oraz zarządzanie ciągłością działalności.

ZGODNOŚĆ Z SOC2
Raport SOC2 zapewnia adekwatność systemów kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Certyfikacja SOC 2 potwierdza, że ​​iDealBox posiada najlepsze wewnętrzne praktyki weryfikujące bezpieczeństwo, dostępność i prywatność danych.

BEZPIECZEŃSTWO CENTRÓW DANYCH
iDealBox korzysta z wielu centrów danych, które stosują zabezpieczenia fizyczne, systemy uwierzytelniania biometrycznego i wiele warstw nadzoru.

NAJLEPSZE PRAKTYKI R&D
Nasz wewnętrzny zespół badawczo-rozwojowy utrzymuje naszą technologię na najwyższym poziomie. Nasze wysiłki na rzecz innowacji są niezrównane w sektorze komunikacji finansowej. Metody i procesy tworzenia oprogramowania są regularnie aktualizowane tak, aby były zgodne z najnowszymi międzynarodowymi praktykami, takimi jak Microsoft Secure Development Lifecycle czy OWASP. Bezpieczeństwo aplikacji jest regularnie oceniane przez niezależnych ekspertów w celu utrzymania wysokiego poziomu niezawodności.

WERSJA PODSTAWOWA
PROSTE I BEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW ORAZ POKÓJ DANYCH DLA START-UPÓW I POJEDYNCZYCH PROJEKTÓW
od 899 PLN
Zakres:
 • 1 projekt
 • 500 MB przestrzeni
 • 2 administratorów
 • 10 użytkowników
 • Podstawowe funkcjonalności VDR
 • Wsparcie e-mail
Opcjonalnie:
 • Dodatkowy projekt: 399 PLN/mies.
 • 1 dodatkowy administrator: 59 PLN/mies.
 • 5 dodatkowych użytkowników: 59 PLN/mies.
 • Dodatkowe 500 MB przestrzeni: 199 PLN/mies.
 • Główne funkcjonalności:
 • Szczegółowe ustawienia uprawnień
 • Dostęp “view-only”
 • Znaki wodne
 • Dwuskładnikową autoryzację
 • Dostęp w 12 językach
 • Powiadomienia o nowych dokumentach
 • Raporty z działań użytkowników
 • Podstawowe wyszukiwanie dokumentów
 • Baza wiedzy
 • Wsparcie w j. polskim
 • Zgodność z RODO, SOC 1/2, ISO 27001
WERSJA PRO
ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIE Z NIELIMITOWANYM WSPARCIEM. PERSONALIZACJI APLIKACJI
PAY AS YOU GO
(opłata jednorazowa
lub abonamentowa)
Zakres:
 • 1 projekt
 • 5 administratorów
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Wsparcie email i telefoniczne 24/7
 • Elastyczna liczba projektów
 • Do 10 GB przestrzeni chmurowej
 • Główne funkcjonalności:
 • Funckcjonalności wersji Podstawowej, Plus
 • Konfigurowalne znaki wodne
 • Widok siatki
 • Zdalne usuwanie dostępu
 • Forum Q&A
 • Personalizacja aplikacji
 • Edycja zaproszeń do systemu
 • Edycja widoku logowania
 • Edycja polityki prywatności oraz regulaminu
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe
 • Godzinne szkolenie z obsługi systemu
 • Wsparcie 24/7 w 12 językach
 • Zgodność z RODO, HIPAA, PCI DSS
WERSJA BIZNES
WDROŻENIE ON-PREMISE Z INTEGRACJĄ ZE ŚRODOWISKIEM KLIENTA, ZAAWANSOWANE WSPARCIE TECHNICZNE
OPŁATA ABONAMENTOWA LUB JEDNORAZOWA
Zakres:
 • Elastyczna liczba projektów
 • Nielimitowana liczba administratorów
 • Nielimitowana liczba użytkowników
 • Brak limitów na przestrzeń
 • Dedykowany project manager
 • Wdrożenie ON-PREMISE lub nielimitowana
  przestrzeń chmurowa
 • Główne funkcjonalności:
 • Funckcjonalności wersji Profesjonalnej, Plus
 • Restrykcja dostępu poprzez IP
 • White Label & Dedykowany URL
 • Integracja z Single Sign-On (SAML 2.0)
 • Konfigurowalna polityka hasła & wygaszanie sesji
 • Tagowanie w metadanych plików i folderów
 • Klucze szyfrujące
 • Migracja danych