Dealdone jest firmą oferującą bezpieczny i mobilny dostęp do dokumentów poufnych dla klientów biznesowych. Rozwiązania technologiczne bezpiecznego obiegu informacji i dokumentów poufnych oferowane są na potrzeby wybranych sektorów gospodarki w formie wirtualnych pokojów danych (Virtual Data Room) lub w postaci zindywidualizowanych platform dostosowanych do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw.

W 2012 roku spółka otrzymała dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-14-658/13-02 na projekt “Zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, pn.: “Platforma bezpiecznej wymiany i przetwarzania informacji poufnej”, automatyzującego współpracę pomiędzy DealDone Sp. z o.o., a jego przyszłymi Partnerami biznesowymi.

W 2016 roku spółka otrzymała dofinansowanie RPMA.01.02.00-14-5605/16 na projekt “Opracowanie prototypu narzędzia do bezpiecznego przesyłania i synchronizacji danych”.

Nasze rozwiązania mogą być implementowane m.in. w następujących obszarach:

  • procesy i transakcje wymagające due diligence i wirtualnego pokoju danych (fuzje i przejęcia, rynek kapitałowy, rynek nieruchomościowy, inne)
  • poufna komunikacja z inwestorami oraz ze spółkami portfelowymi dla funduszy Private Equity oraz Venture Capital
  • komunikacja Zarządu i Rady Nadzorczej
  • zabezpieczenie komunikacji i dokumentacji przetargowej
  • szeroko pojęte zabezpieczenie wrażliwych danych i dokumentów w firmie (dane osobowe, kontrahenci, dane sprzedażowe, informacje poufne)
  • zabezpieczenie dokumentacji stanowiącej wartość intelektualną (raporty i opinie, analizy, dokumentacja projektowa, techniczna i inne)
  • zabezpieczenie danych, dokumentów i informacji zgodne z wymaganiami RODO, GIODO
  • zabezpieczenie dokumentacji w ramach wymagań MIFID, MAR i innych regulacji dotyczących instytucji finansowych

Siedziba Dealdone
Sp. z o.o.:

ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa

NIP: 521 363 19 22
REGON: 146 146 443

e-mail: office@dealdone.pl
tel: +48 22 122 52 38