Warszawa, 30.05.2018 r.

OFERTA PRAKTYK
Praktyka w dziale IT

DealDone jest firmą technologiczno – doradczą specjalizującą się w rozwiązaniach technologicznych i procesowych zapewniających bezpieczeństwo i poufność danych i informacji w procesach transakcyjnych dla klientów biznesowych. Specjalizujemy się w rozwiązaniach umożliwiających obieg i pracę na dokumentach poufnych, których kontrola i bezpieczeństwo są krytyczne z punktu widzenia prowadzonych procesów biznesowych.

W związku z realizacją projektu „ENIGMA – opracowanie prototypu narzędzia do bezpiecznego przesyłania i synchronizacji danych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 DealDone poszukuje osoby na stanowisko praktykanta w dziale IT.

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na stanowisku praktykanta w dziale IT będzie:
– wsparać prace badawczo-rozwojowe przy opracowaniu prototypu produktu,
– wsparać prace badawczo-rozwojowe przy testowaniu prototypu produktu.

Wymagania:
– absolwent studiów wyższych na kierunkach informatyka lub pokrewnych,
– umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i komunikacji z ludźmi,
– umiejętność organizacji pracy,
– dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
– ambicja i chęć ciągłego doskonalenia.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie swojego CV na adres: kariera@dealdone.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2018 roku.