Elektroniczna Wymiana Danych to wymiana danych w formatach opisanych międzynarodowymi standardami, między systemami informatycznymi partnerów handlowych, przy minimalnej interwencji człowieka. Łączy ona możliwości informatyki i telekomunikacji. Umożliwia eliminację dokumentów papierowych zwiększając efektywność wszystkich działań związanych z handlem.

Jest to najprostszy sposób realizacji transakcji handlowych z pominięciem żmudnej pracy przy tworzeniu, kopiowaniu i przesyłaniu dokumentów papierowych, zapewniając bezpieczeństwo informacji. Służy do ochrony informacji niejawnych i umożliwia natychmiastowe przekazywanie informacji, które są zawarte w dokumentach handlowych. Zastosowanie standardowych i akceptowanych na całym świecie formatów danych zapewnia, że wszyscy uczestnicy wymiany używają tego samego języka

Jednym z rozwiązań w którym zachodzi proces elektronicznej wymiany dokumentów jest Secudo, nowoczesne oprogramowanie typu Virtual Data Room umożliwiające użytkownikom uzyskiwanie dostępu do treści w dowolnym czasie i miejscu oraz udostępnienie plików wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Secudo zabezpiecza dane niezależnie od tego czy użytkownik jest podłączony do Internetu czy też nie. Rozwiązanie stanowi swoiste centrum danych dla użytkowników. Wszyscy zainteresowani mogą w bezpieczny sposób przeglądać, udostępniać i współpracować nad nawet najbardziej poufnymi dokumentami, korzystając z dowolnego urządzenia typu desktop (Windows, Mac) lub mobile (iOS, Android, BlackBerry). Łącząc niespotykaną intuicyjność z unikalną architekturą danych (zabezpieczającą twoje pliki), wpasowuje się w potrzeby organizacji, zespołów IT i użytkowników końcowych. Rozwiązanie może również stanowić dobre rozwiązanie do elektronicznej archiwizacji dokumentów, co z pewnością pozwala na zmniejszenie kosztów administracyjnych.

Więcej informacji dotyczących Secudo można szukać pod następującym adresem: https://dealdone.pl/secudo/