ZASTOSOWANIE:

 • Sektor publiczny (sądownictwo, loterie)
 • Usługi finansowe (fuzje, przejęcia, zarządzanie majątkiem klienta)
 • Produkcja (obronność terytorialna, badania biotechnologiczne, wprowadzenie nowego produktu na rynek)
 • Usługi (zaarządzanie nieruchomościami, transakcje z klientem)
 • Edukacja (ochrona egzaminów wstępnych na poziomie globalnym)
 • Bezpieczna współpraca z kontrahentami zewnętrznymi (łańcuch dostaw / współpraca z dostawcami)
 • Bezpieczeństwo repozytoriów danych (SharePoint, Network File Shares, Google Drive itd., Integracja z własnymi aplikacjami)
 • Bezpieczna praca na urządzeniach mobilnych (dostęp, adnotacje i edycja dokumentów)
 • Bezpieczne przesyłanie dużych plików (proste udostępnianie dużych plików (10 GB), zastępowanie niewygodnych protokołów FTP)
 • Bezpieczna synchronizacja plików (synchronizacja plików / folderów pomiędzy różnymi typami urządzeń, dostęp zdalny)

Użytkownicy Workspaces mogą w łatwy sposób uzyskać dostęp, synchronizować, edytować, udostępniać i zarządzać swoimi plikami z dowolnego urządzenia. Aplikacja może posłużyć jako jeden punkt dostępu do zawartości przechowywanych w danych Microsoft® SharePoint®, Windows®, usług przechowywania danych w chmurze oraz systemach zarządzania treścią (ECM). Workspaces zapewnia bieżącą synchronizację wszystkich danych, dzięki czemu użytkownicy mogą współpracować nad dokumentami mając pewność, że są w posiadaniu najnowszej ich wersji.

Workspaces dla iOS, Android i 10
Aplikacja Workspaces dla Android™, iPhone®, iPad®, iBlackBerry® 10 pozwala użytkownikom na dostęp i zarządzanie plikami z dowolnego miejsca. Przeglądaj, twórz, wyszukuj, edytuj, opisuj i egzekwuj uprawnienia DRM dla plików Microsoft® Office, Adobe® PDF i plików graficznych. Pliki można również zapisać w trybie offline, utrzymując produktywność w dowolnym miejscu na świecie.

Workspaces dla sieci Web
Workspaces zapewnia bezpieczną, w pełni funkcjonalną edycję dokumentu, adnotację do dokumentów, udostępnianie i funkcjonalność zarządzania uprawnieniami za pośrednictwem wszystkich nowoczesnych przeglądarek, dzięki czemu użytkownicy mają pełną swobodę przy pracy na dokumencie.

Workspaces dla komputerów Windows i Mac
Aplikacja desktopowa BlackBerry Workspaces umożliwia zespołom projektowym współpracę na plikach gwarantując, że są w posiadaniu najnowszej wersji pliku. Użytkownicy mogą korzystać z funkcjonalności blokowania plików przed edycją, aby uniknąć niepotrzebnej pracy. Dzięki synchronizacji narzędzia dla Windows® i Mac®, użytkownicy mogą kontynuować pracę poza swoim biurem.

Workspaces dla programu Microsoft Outlook
Wtyczka Workspaces do Microsoft® Outlook® daje możliwość pracy przyrostowej poprzez zapewnienie użytkownikom skonsolidowanego i wygodnego miejsca do wyświetlania wszystkich swoich plików wysłanych i odebranych w jednym miejscu. Wtyczka ta daje możliwość tworzenia nowych wersji. Dzięki niej możemy chronić i udostępniać pliki o rozmiarze do 10 GB. Jest to funkcjonalność szczególnie pomocna osobom, które zmagają się z problemem miejsca w skrzynce odbiorczej. Na załączane pliki można nałożyć określone uprawnienia dla większego bezpieczeństwa i kontroli.

Workspaces dla Salesforce
Workspaces dla Salesforce® bezproblemowo integruje się z Salesforce.com, włączając w to organizacje i użytkowników, bezpośrednio z poziomu Salesforce.com. Zabezpieczenie pliku poprzez Digital Rights Management jest konfigurowalne i pozwala użytkownikom kontrolować pliki poprzez ustawienie wygasania lub przywrócenia dostępu do pliku, w dowolnym momencie — nawet po pobraniu na swoje urządzenie.

Workspaces daje użytkownikom możliwość łatwego zarządzania uprawnieniami wykorzystując narzędzie Digital Rights Management. Intuicyjność menu uprawnień pozwala na szybkie nadawanie uprawnień użytkownikom lub grupom użytkowników. Uprawnienia mogą być nadawane w zakresie:

Kontroli
Możliwość kontroli w zakresie: dostępu, przeglądania, edycji, kopiowania, drukowania, pobierania i udostępniania. Możliwość nadania lub odebrania dostępu do plików w dowolnym momencie — nawet gdy dokument został pobrany lub udostępniony.

Znak wodny
Możliwość konfiguracji niestandardowych znaków wodnych w celu przeciwdziałaniu niepożądanym zrzutom ekranu, zawierającym szczegóły, takie jak e-mail lub adres IP użytkownika.

Widok siatki
Możliwość ograniczenia wyświetlanego tekstu wyłącznie do miejsca, w którym znajduje się kursor myszy.

Każde z rozwiązań w zakresie wdrożeń umożliwia bezpieczną pracę na plikach z wykorzystaniem dowolnego urządzenia.

Cloud
Dla klientów, którzy preferują gotowe rozwiązanie w połączeniu z szybkim wdrożeniem.

On-premise
Dla organizacji, które potrzebują pełnej kontroli, end-to- end, lub dla tych, którzy chcą wykorzystać i rozszerzyć istniejące repozytoria danych z wykorzystaniem zabezpieczenia DRM.

Ujednolicenie widoku wszystkich repozytoriów danych Workspaces rozszerza istniejące repozytoria danych z wykorzystaniem DRM poza działaniem zapory typu firewall, dzięki czemu są one dostępne za pośrednictwem interfejsu Workspaces. To zapewnia użytkownikom dostęp do ujednoliconego widoku wszystkich istniejących bibliotek danych i pozwala łatwo współpracować z kontrahentami zewnętrznymi, unikając powielania plików w chmurze. Workspaces może działać i chronić następujące repozytoria danych: Windows File Share (CIFS), SharePoint, SharePoint Online, OneDrive dla firm, Documentum®, OpenText, Alfresco®, IBM® FileNet, HP® Trim i wiele innych, które działają w standardzie CMIS.

Zaawansowane zabezpieczenia i systemy uwierzytelniania
Workspaces zapewnia pełną integrację z istniejącymi rozwiązaniami bezpieczeństwa, w tym rozwiązania typu Firewall, Intrusion Protection Systems, Identity and Access Management (IAM) oraz Event Management. Workspaces wykorzystuje e-mail/nazwę użytkownika oraz hasło uwierzytelniania, ale również obsługuje mieszany tryb uwierzytelniania w celu obsługi użytkowników wewnętrznych, jak i spoza organizacji. Integracje uwierzytelniania obejmują: pojedyncze bezpieczne logowanie (SSO), dwu-etapową weryfikację oraz BlackBerry® Enterprise Identity.

Zaawansowana integracja z eDiscovery i DLP
Workspaces jest skonfigurowane do pracy z opartym na protokole SMTP eDiscovery. Pliki z repozytorium Workspaces są wysyłane do eDiscovery i są indeksowane zgodnie z wymaganiami oprogramowania. Workspaces można również zintegrować z protokołem ICAP – opartym o rozwiązanie DLP. Pozwala to organizacjom na zabezpieczenie poufnych treści.

Integracja z rozwiązaniami MDM
Workspaces oferuje zintegrowane aplikacje mobilne dla wspólnych rozwiązań Mobile Device Management (MDM), zapewniając pojedynczy punkt zarządzania dla IT i uwierzytelniania dla użytkowników końcowych. Ponadto Workspaces oferuje integracja z resztą platformy mobilnej BlackBerry. Obecnie włączone w pakiet BlackBerry Enterprise Mobility Suite – Content Edition. Workspaces jest w pełni zintegrowane z konsolą administracyjną BlackBerry® UEM.

Poprzez szyfrowanie end-to- end, unikalne rozwiązanie Digital Rights Management (DRM), szczegółowe śledzenie aktywności użytkowników, ich uwierzytelniania i rozwiązania w zakresie zarządzania użytkownikiem Workspaces zapewnia najbezpieczniejsze rozwiązanie Enterprise Files Sync & Share. Jest to również jedyne rozwiązanie EFSS, które można zaszyfrować i wymuszać zabezpieczenia DRM na urządzeniach mobilnych, podczas gdy użytkownicy wyświetlają, edytują i dodają adnotacje do zsynchronizowanych dokumentów.

Bezpieczeństwo przez Design
Workspaces jest systemem wielopoziomowym z wyraźnie oddzielonymi warstwami: aplikacją sieci web obsługującą użytkowników, bazą danych zawierającą metadane systemu i systemem plików bezpiecznego odpowiadający za zaszyfrowane dokumenty. Dokumenty i metadane są szyfrowane przy użyciu standardów FIPS 140-2 oraz AES 256- bit. Każdy dokument ma swój własny klucz szyfrowania, który jest przechowywany w zabezpieczonym magazynie kluczy. Magazyn kluczy można również wykorzystać w połączeniu ze sprzętowym modułem bezpieczeństwa (HSM).

Bezpieczeństwo osadzone w plikach
Wyjątkowe i proste w obsłudze rozwiązanie DRM w Workspaces daje użytkownikom możliwość zarządzania danym dokumentem poprzez ograniczenie jego dostępności i możliwości pracy nad nim – nawet po plik został dostarczony adresatowi. W celu ułatwienia pracy nad uprawnieniami do dokumentu, można je nadać na poziomie poszczególnych użytkowników lub grupy.

Plik śledzenia i inspekcji
Workspaces przechowuje pełną historię działań prowadzonych na dokumentach celem do spełnienia wymagań dotyczących zabezpieczeń kryminalistyki i zgodności. Użytkownik na podstawie raportu jest w stanie uzyskać informacje dotyczące tego kto wykonał akcję na pliku, jaka była to akcja, kiedy akcja została wykonana, jakie urządzenie i aplikacja zostały wykorzystane, jakie jest położenie geograficzne użytkownika.

 

Każdy plan zawiera:
 • PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ SYNCHRONIZACJI I UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW
 • BEZPIECZNY VIEWER ONLINE
 • SZCZEGÓŁOWE OBSERWOWANIE AKTYWNOŚCI NA PLIKACH
 • WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKA
 • DYNAMICZNE I PERSONALIZOWANE ZNAKI WODNE
 • IMPLEMENTACJA OPROGRAMOWANIA NA SERWERACH KLIENTA, W CHMURZE
  OBLICZENIOWEJ LUB W WERSJI HYBRYDOWEJ
 • ZINTEGROWANE NARZĘDZIA DO ADNOTACJI I EDYTOR MOBILNY
 • SZYFROWANIE BIERNE PODCZAS PRACY Z PLIKIEM ORAZ W
  TRANSPORCIE
 • ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI FIPS 140 I AES 256-BIT
 • NIEOGRANICZONE WERSJONOWANIE I ODZYSKIWANIE WERSJI
  PLIKÓW
 • MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI OPROGRAMOWANIA NA NIELIMITOWANEJ
  ILOŚCI URZĄDZEŃ UŻYTKOWNIKA

 

 

Każdy plan zawiera:
 • PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ SYNCHRONIZACJI I UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW
 • BEZPIECZNY VIEWER ONLINE
 • SZCZEGÓŁOWE OBSERWOWANIE AKTYWNOŚCI NA PLIKACH
 • WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKA
 • DYNAMICZNE I PERSONALIZOWANE ZNAKI WODNE
 • IMPLEMENTACJA OPROGRAMOWANIA NA SERWERACH KLIENTA, W CHMURZE
  OBLICZENIOWEJ LUB W WERSJI HYBRYDOWEJ
 • ZINTEGROWANE NARZĘDZIA DO ADNOTACJI I EDYTOR MOBILNY
 • SZYFROWANIE BIERNE PODCZAS PRACY Z PLIKIEM ORAZ W
  TRANSPORCIE
 • ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI FIPS 140 I AES 256-BIT
 • NIEOGRANICZONE WERSJONOWANIE I ODZYSKIWANIE WERSJI
  PLIKÓW
 • MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI OPROGRAMOWANIA NA NIELIMITOWANEJ
  ILOŚCI URZĄDZEŃ UŻYTKOWNIKA

 

 

WERSJA SEND
  • Wdrożenie w Chmurze
  • Nielimitowana liczba użytkowników
  • 20 GB przestrzeni per użytkownik
  • Możliwość przesyłania plików o wielkości do 10GB
  • Udostępnianie i Synchronizacja plików na Windows,
Mac OS ®X, iOS®, Android i BlackBerry 10
 • Zarządzanie i archiwizacja dokumentów
 • Wyszukiwanie treści w dokumentach
 • Aplikacje mobilne na iOS i Android
 • Wtyczki do Outlook i MS Office Online
 • Szyfrowanie plików
 • Digital Rights Management (DRM)
 • Hasło jednorazowe (OTP)
 • Dwu-etapowa Autoryzacja
 • Pojedyncze logowanie (SSO)
 • OAuth
 • Udostępnianie plików wyłącznie do poglądu
 • Znaki wodne na udostępnionych plikach
 • Widok ograniczony
 • Zdalne odbieranie dostępu do pliku
 • Czasowe wygaszanie dostępu do plików

 

 

WERSJA COLLABORATE
 • Pełna zawartość pakietu SEND
 • Dostęp do grupowej przestrzeni roboczej
 • Komentowanie dokumentów
 • @Wzmianki o użytkownikach
 • Bieżące powiadomienia
 • Pojedyńcze logowanie (SSO)
 • OAuth
 • Modyfikacje znaków wodnych
 • ICAP i Syslog
 • Wsparcie dla Active Directory
 • Branding interfejsu użytkownika
 • Zarządzanie polityką bezpieczeństwa
 • Zarządzanie uprawnieniami na plikach, folderach,
  grupach i domenach
 • Kontrola dostepu do odczytu i edycji
 • Raportowanie
 • Zarządzanie rolami użytkowników

 

 

WERSJA SECURE PLUS
 • Pełna zawartość pakietu Collaborate
 • Blokada pliku
 • Potwierdzenie odbioru wysłanego dokumentu
 • Wsparcie dla e-podpisu
 • Wtyczka Salesforce.com
 • DRM na wszystkich platformach
 • Workspaces API/SDK
 • Content Management System
 • File Storage Connectors
 • Zaawansowane zarządzanie rolami
 • Zaawansowany branding

 

 

WERSJA
STANDARD
WERSJA
STANDARD
PREMIUM
WERSJA
ENTERPRISE
WERSJA
ENTERPRISE
PREMIUM
Każdy plan zawiera:
 • PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ SYNCHRONIZACJI I UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW
 • BEZPIECZNY VIEWER ONLINE
 • SZCZEGÓŁOWE OBSERWOWANIE AKTYWNOŚCI NA PLIKACH
 • WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKA
 • DYNAMICZNE I PERSONALIZOWANE ZNAKI WODNE
 • IMPLEMENTACJA OPROGRAMOWANIA NA SERWERACH KLIENTA, W CHMURZE
  OBLICZENIOWEJ LUB W WERSJI HYBRYDOWEJ
 • ZINTEGROWANE NARZĘDZIA DO ADNOTACJI I EDYTOR MOBILNY
 • SZYFROWANIE BIERNE PODCZAS PRACY Z PLIKIEM ORAZ W
  TRANSPORCIE
 • ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI FIPS 140 I AES 256-BIT
 • NIEOGRANICZONE WERSJONOWANIE I ODZYSKIWANIE WERSJI
  PLIKÓW
 • MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI OPROGRAMOWANIA NA NIELIMITOWANEJ
  ILOŚCI URZĄDZEŃ UŻYTKOWNIKA
wersja

STANDARD

zawiera:

 

 • 1 TB przestrzeni w chmurze
  obliczeniowej na start
 • nielimitowana przestrzeń dla wersji
  ON-Premise
 • możliwość przesyłania plików o
  wielkości do 10GB
 • wsparcie telefoniczne 24/7 i centrum
  wsparcia online z 5 bezpośrednimi kontaktami
 • zabezpieczenie DRM dla plików MS
  Office, PDF oraz obrazów w trybie online i offline
 • synchronizacja plików na Windows,
  Mac OS ®X, iOS®, Android i BlackBerry 10
 • szybkie przesyłanie dużych plików
  poprzez komputery, Outlook i urządzenia mobilne
wersja

STANDARD PREMIUM

zawiera:

 

 • Pełna zawartość pakietu STANDARD
 • Support Account Manager
 • Dostęp do pełnej wersji uaktualnień
  oprogramowania bez dodatkowych kosztów
 • 90-sekundowy przewidywany czas
  odpowiedzi na kwestie zgłoszone przez telefon oraz 2-godzinny przewidywany czas odpowiedzi na zgłoszenia drogą elektroniczną
 • Rabaty szkoleniowe i certyfikacyjne,
  które pomogą Ci lepiej zarządzać zaawansowanymi funkcjami i możliwościami rozwiązań
 • Telefoniczny dostęp do o Zespołu
  Bezpośredniego Reagowania (DART), naszego najbardziej doświadczonego zespołu pomocy technicznej, w celu rozwiązania problemów technicznych. Czas odpowiedzi to maksymalnie jedna godzina.
 • Wszystkie usługi prewencyjne, takie
  jak Usługi zarządzania zmianą i planowania oraz szkolenia w, siedzibie użytkownika, pomagając w rozwiązaniu problemów przed ich powstaniem
 • Lista 15 osób z którymi możesz
  skontaktować się bezpośrednio i uzyskać dodatkową pomoc
wersja

ENTERPRISE

zawiera:

 

 • Pełna zawartość pakietu STANDRAD
 • Nielimitowana liczba wtyczek do
  Windows File Share, SharePoint i wszystkich repozytoriów opartych o CMIS
 • Nielimitowana liczba Identity
  Connectors
 • Integracja DLP/ICAP
 • Integracja z SEIM/Syslog
 • Możliwość skorzystania z programu
  szybkich wdrożeń JUMPSTART w wersji On-Premise
 • Możliwość skorzystania z programu
  szybkich wdrożeń QUICKSTART w wersji cloud.
wersja

ENTERPRISE PREMIUM

zawiera:

 

 • Pełna zawartość pakietu ENTERPRISE
 • Support Account Manager (SAM)
 • Dostęp do pełnej wersji uaktualnień
  oprogramowania bez dodatkowych kosztów
 • 90-sekundowy przewidywany czas
  odpowiedzi na kwestie zgłoszone przez telefon oraz 2-godzinny przewidywany czas odpowiedzi na zgłoszenia drogą elektroniczną
 • Rabaty szkoleniowe i certyfikacyjne,
  które pomogą Ci lepiej zarządzać zaawansowanymi funkcjami i możliwościami rozwiązań
 • Telefoniczny dostęp do o Zespołu
  Bezpośredniego Reagowania (DART), naszego najbardziej doświadczonego zespołu pomocy technicznej, w celu rozwiązania problemów technicznych. Czas odpowiedzi to maksymalnie jedna godzina.
 • Wszystkie usługi prewencyjne, takie
  jak Usługi zarządzania zmianą i planowania oraz szkolenia w siedzibie użytkownika, pomagając w rozwiązaniu problemów przed ich powstaniem
 • Lista 15 osób z którymi możesz
  skontaktować się bezpośrednio i uzyskać dodatkową pomoc