Bezpieczny i mobilny dostęp do dokumentów
poufnych dla klientów biznesowych.

         

O nas

Specjalizujemy się w rozwiązaniach umożliwiających obieg
i pracę na dokumentach poufnych, których kontrola
i bezpieczeństwo są krytyczne z punktu widzenia
prowadzonych procesów biznesowych.

Dealdone jest firmą oferującą bezpieczny i mobilny dostęp do dokumentów poufnych dla klientów biznesowych. Rozwiązania technologiczne bezpiecznego obiegu informacji i dokumentów poufnych oferowane są na potrzeby wybranych sektorów gospodarki w formie wirtualnych pokojów danych (Virtual Data Room) lub w postaci zindywidualizowanych platform dostosowanych do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw.

CEE Capital Markets Awards 2015

17.09.2015
Spółka Dealdone jako M&A Sponsor

Property Forum 2015

28.09 - 29.09.2015
Spółka Dealdone jako Partner Forum

Chemical Industry Summit & Awards Gala 2015

12.10.2015
Spółka Dealdone jako Partner Gali

PRODUKTY

Nasze produkty oferowane są w formule SaaS (Software as a Service) i umożliwiają uprawnionym użytkownikom bezpieczny dostęp do dokumentów w różnych formatach. To nowoczesne rozwiązania działające w chmurze obliczeniowej lub na dedykowanych serwerach klientów.

SECUDO to nowoczesna platforma bezpiecznej wymiany i przetwarzania informacji poufnych oferowana w modelu Software as a Service dla klientów biznesowych, w formie wirtualnego pokoju danych (Virtual Data Room).

Dostęp mobilny

Nasze rozwiązania umożliwiają mobilny dostęp do aplikacji z każdego miejsca, o każdej porze i na każdym urządzeniu.

Mocne strony

Specjalizujemy się w rozwiązaniach umożliwiających obieg i pracę na dokumentach poufnych. Jesteśmy dumni ze wszystkich naszych rozwiązań.

Innowacyjność

Nasze produkty to następny etap technologiczny w rozwiązaniach typu Virtual  Data Room, uzupełniony o szereg funkcjonalności umożliwiających wspólną pracę na dokumentach poufnych w oparciu o rozbudowane systemy uprawnień dla użytkowników i dokumentów.

Niezawodność

Produkty Dealdone zapewniają możliwość instalacji aplikacji na bezpiecznym  serwerze naszej firmy, jak i na dedykowanych serwerach naszych Klientów. Zapewniamy również skalowalność platformy na potrzeby każdego projektu.

Bezpieczeństwo

Produkty przez nas oferowane posiadają niezbędne certyfikaty  bezpieczeństwa kluczowe dla przedsiębiorstw i sektora publicznego zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Wsparcie

Dealdone Sp. z o. o. prowadzi prace badawcze i oferuje szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii obiegu informacji poufnych, relacji inwestorskich, ładu korporacyjnego i komunikowania na rynku finansowym.

UE

Spółka Dealdone otrzymała dofinansowanie w ramach projektu nr UDA-POIG.08.02.00-14-658/13-00 zatytułowanego „Zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, pn.: "Platforma bezpiecznej wymiany i przetwarzania informacji poufnej”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2.

Aktualne zapytania ofertowe

Brak zapytań ofertowych. Zapraszamy później.

TAGI

Virtual Data Room, Secured Document Sharing, Online Document Sharing, 
VDR, Wirtualny pokój danych, Chmura danych, Bezpieczna wymiana dokumentów, 
Due dilligence, IPO, M&A